* SPECIJALNO PRIZNANJE X filmskog festivala El Ojo cojo *

Za kreativnost njegovog narativnog toka i sposobnost da preobrati tamu u svetlost.

* NAJBOLJI DUGOM. DOKUMENTARAC na XV Festivalu filmskih stvaralaca u Zap. Virdžiniji *

* NAJBOLJI DOKUMENTARNI FILM na IX Festivalu Sole Luna, u sekciji Putovanje * 

Izvan politički korektnih diskursa, zaveo nas je originalnošću priče i naracije. Ističe se jedinstvenošću sa kojom prenosi, putem slike, vitalnost jednog medija koji koristi samo zvuk…

Više detalja o ostalim nagrada i narednim prikazivanjima u odeljku PROJEKCIJE